Zámky

V pivovarských sklepeních zámku žijí čtyři druhy netopýrů

Na zámku Kynžvart se konalo pravidelné sčítání netopýrů, které zde každoročně provádí pracovníci CHKO Slavkovský les. Tentokrát zjistili, že v pivovarských sklepeních zimují 4 druhy netopýrů v celkovém počtu 13 kusů. Konkrétně tři netopýři velcí (Myotis myotis), osm černých (Barbastella barbastellus) a dva netopýři ušatí (Plecotus auritus).

Správa státního zámku Kynžvart dlouhodobě podporuje ochranu těchto létajících savců, kteří v zámeckém areálu nejen zimují, ale v různých dutinách a škvírách starých stromů zámeckého parku mohou vytvářet až 40 členné letní kolonie. Staré stromy a hodně nemocné stromy se z bezpečnostních důvodů musí někdy bohužel pokácet, proto už nyní můžete v parku zámku Kynžvart najít i mnoho tzv. netopýřích budek, které usnadňují těmto vzácným hmyzožravcům najít vhodné místo pro letní kolonii. Toto náhradní bydlení je instalováno v rámci projektu „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí“.

Do budoucnosti uvažuje správa zámku i o vytvoření Netopýří stezky, či edukačního programu pro děti, které se budou moci hravou formou dozvědět informace nejen o netopýrech, ale jejich vztahu ke konkrétním místům v zámeckém parku.

Cílem projektu je zlepšit životní podmínky těchto vzácných živočichů a napomoci zvyšování populací netopýřích druhů. Je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020.

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka tzv. Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa. Od roku 2020 je zařazena na seznam Evropské dědictví.