Hrady,  Liberecký,  Památky,  Zámky

Co se chystá na hradech a zámcích na Liberecku?

Červenec a srpen jsou neodmyslitelně spjaty s dovolenými, výlety a odpočinkem. Vítaným cílem turistů jsou také hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu, na Liberecku jich je celkem osm.

Letní trhy, řemeslný víkend a mnoho dalšího chystají na Grapštejně. Foto: Archív NPU

„S příchodem prázdnin se nám mění struktura návštěvníků, proto v daleko větší míře otevíráme trasy zaměřené na rodiny s dětmi, ať to jsou prohlídky zkrácené, nebo přímo kostýmované, vedené hravou formou. Pro dospělé rozšiřujeme nabídku kulturních akcí, vypisujeme speciální prohlídky technického rázu, otevíráme věže. Pomyslným vyvrcholením prázdnin je Hradozámecká noc, která letos vychází na 27. srpna a na Liberecku se do ní zapojují hrad Grabštejn a premiérově také Trosky“, zve k návštěvě Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení liberecké památky spadají.  

Na hradě Bezděz je pro dětské návštěvníky připravena nová hra s názvem O poklad kralevice Václava, kdy děti hledají ukryté truhličky, pro správné řešitele je připravena drobná odměna. Od dubna zde  pokračují přípravné práce na  realizaci rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí. Současně s rekonstrukcí lanovky budou položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu. Pokračuje oprava ochozu hlavní věže, která bude letos ukončena, v červenci se věž zpřístupní návštěvníkům. Prázdniny na Bezdězu budou ve znamení šermířských a tanečních vystoupení, na 23. července je připraveno setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou.

Na hradě a zámku Frýdlant pokračuje restaurování sgrafit na Renesančním zámku, byly provedeny restaurátorské průzkumy, souběžně probíhá záchranné zajištění sgrafitové fasády Kastelánského křídla, které bude ukončeno do konce září letošního roku. Hrad a zámek mají od letošní sezony oddělené trasy, návštěvníci mají také volný přístup do nádvoří, kde je umístěna provizorní kavárna. O víkendech je otevřen i okruh Zbraně, zbroj a rytíři, který je zaměřen na frýdlantské zbrojnice  a jehož součástí je i výstup na věž. Ve vybraných termínech je nabízen i dětský prohlídkový okruh, který jednoduchou formou seznamuje dětské návštěvníky s životem na panském sídle.

Do letních měsíců vstupuje hrad Grabštejn se čtyřmi prohlídkovými okruhy, spěchající návštěvník může využít i nabídku samostatné prohlídky věže či navštívit pouze kapli svaté Barbory, která se řadí mezi renesanční skvosty. Na Grabštejně finišují dokončovací práce k odstranění havárie Malého nádvoří, nově čeká hrad realizace projektu připojení  hradu k vodovodnímu řadu, položení přípojek vody a kanalizace a také oprava komunikací. I na Grabštejně myslí na dětské návštěvníky a to trasou nazvanou Hraběcí poklad, kdy děti hledají ztracený klíč od truhlice s pokladem. Kromě toho se zde na červenec chystají Letní trhy a řemeslný víkend. V rámci projektu Po stopách šlechtických rodů zde bude od 17. července zpřístupněna Výstava Afrika Karla Podstatského z Lichteštejna (bude vydána samostatná tisková zpráva).

Během podzimu bude ukončena realizace odstranění havárie říms nádvoří zámku a věže u Hrubého Rohozce. Oprava přispěje k větší bezpečnosti návštěvníků. Ve vybraných prázdninových sobotách bude součástí okruhu Reprezentační prostory i hudební ukázka – pan Radek Rejšek zahraje na původní zámecké varhany. S menšími skupinami (do 13 osob) průvodce vystoupá na hudební kruchtu, kde představí historii a funkce varhan. Od úterý do neděle je na Hrubém Rohozci nabízen také dětský okruh, kdy civilně oblečený průvodce seznamuje děti s životem na zámku, k tomuto okruhu patří také ukázka šlechtických hraček. K relaxaci mohou návštěvníci využít posezení v nádvoří, v zámecké kavárně či si udělat piknik v parku.

Na zámku Lemberk bude během prázdnin zpřístupňována středověká věž, která je samostatným prohlídkovým okruhem, bude umožněna prohlídka Bredovské zahrady s letohrádkem, v srpnu zde bude koncertovat Ewa Farna. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů. V současné době je u vstupních objektů a také u ledárny lešení, provoz zámku není nijak omezen. Opravou vstupních objektů a opravou ohradní zdi kolem zahrady před vstupem do objektu  bude zvýšena bezpečnost návštěvníků, obnova ledárny zpřístupní další zajímavý prvek v rámci zámeckého komplexu.

Celoročně zpřístupněný Sychrov navazuje na prázdninovou tradici Prohlídek s princeznou, které jsou určeny pro nejmenší návštěvníky a v červenci a srpnu jsou realizovány několikrát denně. Sychrovský zámek nabízí dva stálé okruhy zaměřené na rod Rohanů, příznivce drahých kamenů a řemeslného umu jistě zaujme trasa Zlatý poklad – jedná se o trezorovou místnost se sbírkou šperkařských plastik z dílny významného českého umělce Františka Khynla, kterou České republice tento turnovský rodák věnoval, doplněnou o expozici vzácných předmětů ze sychrovských sbírek (zlacené kalichy, slonovinové sošky). Tento okruh je bezbariérový. Do konce července je v bývalé zámecké konírně výstava České korunovační klenoty na dosah – Osudy 22 korunovaných panovníků, zámecký areál se v létě se stane dějištěm muzikálů a divadelních představení, na srpen se chystají oblíbené Skotské hry – v souvislosti s nimi avizujeme, že 20. srpna bude zámek a areál přístupný pouze návštěvníkům Skotských her. V červenci dojde k uzavření zámeckého parku pro veřejnost ve dnech 15. až 17.7. Na východním křídle zámku probíhá obnova střešního pláště, a to včetně věží, připravuje se oprava oplocení – u litinového probíhá výběr dodavatele, zděné je ve fázi projektové přípravy.

Fenomén Českého ráje, hrad Trosky, vstoupil do letošní sezony s novinkou v podobě umožnění nákupu vstupenek on-line a také možnosti využití platebního terminálu návštěvníky. Na prázdninové měsíce je připraveno další zkvalitnění služeb pro návštěvníky – vzniknou dvě odbavovací okénka, kdy jedno bude určeno pro nákup vstupenek, jedno pro klidnější a pohodlnější nákup a výběr suvenýrových předmětů. Návštěvníci s předem zakoupenými vstupenkami budou do hradu vpouštěni přednostně. V areálu hradu je nabízeno občerstvení či možnost posezení s vlastními svačinami, závěr července zde bude patřit lanochodcům, během Hradozámecké noci v srpnu se návštěvníci mohou těšit nejenom na opékání špekáčků, posezení s živou hudbou, ale také na povídání o historii Trosek, zazní i pověsti a báje, které k tomuto místu patří – baterky s sebou! 

Zámek Zákupy je druhým objektem na Liberecku, který má celoroční provoz. Zavíracím dnem je pondělí. Prázdniny zde přivítají 2. července Královskými oslavami na počest krále a posledního urozeného majitele zámku Karla I. Zákupský zámek nabízí v letních měsících dva prohlídkové okruhy se zaměřením na historii objektu, časy prohlídek na okruhu Zámek za Ferdinanda Dobrotivého jsou uzpůsobené probíhajícím restaurátorským zásahům na stropních malbách (vždy uvedeno na webu objektu – www.zamek-zakupy.cz). V červenci a srpnu zde dětské návštěvníky provází princezna. Na zákupském zámku finišuje projekt Obnova barokního krovu, stropů a střechy, jednalo se o komplexní rozsáhlou rekonstrukci celého střešního pláště, krovů a půd. V rámci tohoto projektu došlo také k elektrifikaci prohlídkové trasy Zámek za Františka Josefa I., neboť rozvody mohly být díky rekonstrukci taženy shora tak, aby nepoškodily původní výmalbu. Osvětlení je nyní ve 14 místnostech a je ovládáno prostřednictvím mobilní aplikace. Na Zákupech probíhá obnova jižního a východního křídla hospodářského dvora (projekt IROP, více zde https://www.zamek-zakupy.cz/cs/o-zamku/Obnova-hospodarskeho-dvora ), s ukončením obnovy této části se počítá v roce 2023. V návaznosti na tuto obnovu zde proběhne odvodnění jižního a východního křídla hospodářského dvora s předpokládaným ukončením v roce 2023 (akce SMVS). V současné chvíli je v jednání možnost obnovy západního a části severního křídla dvora z programu Péče o národní kulturní dědictví I.

Liberecké objekty (vyjma Zákup) jsou zapojeny do regionálního projektu Vydejte se s námi po stopách Albrechta z Valdštejna. Motivační hra láká k návštěvě někdejšího Frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna. Turisté poznají kouzlo hradů, zámků a měst, kde Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna zanechal významné stopy. Jako průvodce jim poslouží mapa a brožura. Při návštěvě každého z objektů, který je na mapě uveden, obdrží razítko a po získání tří razítek ze tří různých objektů dostanou odměnu – pamětní minci putování. Po získání šesti razítek obdrží Valdštejnův blok a tužku. Odměny si mohou vyzvednout na razítkovacích místech v regionech označených na mapě logem Albrechta z Valdštejna.