Hrady,  Jihomoravský,  Karlovarský,  Kostely,  Památky,  Vysočina

Historickým městem 2021 jsou Boskovice

Už je jasné, jaké město se může pyšnit titulem Historické město roku 2021. Jsou to Boskovice! Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 14. dubna. Cenu ministra pro místní rozvoj získala města Loket a Telč. Cenu časopisu Moderní obec získalo město Letohrad.

Zámek Boskovice. Foto: Pixabay (Photostory)

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón spolu s titulem Historické město roku 2021 získalo město Boskovice. Cenu, která sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu vyrobeného firmou Rűckl Crystal, pamětní grafický list a finanční částku 1 000 000 Kč vítěznému městu předal předseda Sdružení, ministr kultury a náměstek ministra pro místní rozvoj.

Město Loket a město Telč obdržely Cenu ministra pro místní rozvoj. Tato cena sestává z grafického listu a finančního příspěvku 100 000 Kč.

Ocenění získali také jednotliví krajští vítězové, kteří obdrželi pamětní grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100 000,- Kč od Ministerstva kultury.

U příležitosti slavnostního setkání byli též vyhlášeni vítězové soutěže Mladí fotografují památky.

Letošního 16. ročníku se účastnilo téměř 200 žáků a studentů, kteří poslali více než 300 fotografií.

Na 1. místě se umístil Jan Komárek (17 let) s fotografií Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, 2. místo získala Julie Nestrojilová (11 let) za fotografii Bazilika a 3. místo Leona Malíková (17 let) za fotografii Klíče od nebeské brány.

Nevšední pohled na hrad Loket. Foto: Archív HRAD LOKET, o.p.s.

BOSKOVICE – MPZ, Jihomoravský kraj

Město systematicky pracuje na regeneraci MPZ, díky tomu v MPZ, nejživější části města, nedochází k vytlačování bydlení a základní obchodní sítě. Město pracuje na regulaci reklamy a daří se turisticky zatraktivnit území židovského města. V roce 2021 proběhla v rámci programu obnova 3 kulturních památek s dotací ve výši 775 000,- Kč.

LOKET – MPR, Karlovarský kraj

Město soustavně pečuje o kulturní památky jak ve svém vlastnictví, tak i ostatních majitelů, vylepšuje veřejná prostranství. Dochází k oživování historického centra, nově se obyvatelé do centra stěhují. V MPR město přispívá na obnovu nepamátkových objektů. V roce 2021 město obdrželo v rámci programu 1 975 000,- Kč, které byly využity na obnovu 4 kulturních památek.

TELČ – MPR, Kraj Vysočina

Telč. Foto: Pixabay (Hans80)

Ve městě je znát dlouhodobý zájem na kultivaci historického prostředí veřejných prostranství, řada zdařilých realizací obnov historických objektů a kulturních památek a vysoký podíl investovaných finančních prostředků města. Město provozuje Fond projektů města Telč. V loňském roce byla z programu realizována obnova 6 kulturních památek s dotací ve výši 1 847 000,- Kč.