Plzeňský,  ZOO

Plzeňští lvi berberští mají nový moderní výběh

Plzeňští lvi berberští mají nový moderní výběh. Venkovní výběh byl postaven v těchto obrysech v roce 2002. Součástí jeho modernizace v roce 2022 se stala úprava a doplnění o nové bezpečnostní prvky tak, aby vyhovoval nově přijatým legislativním a veterinárním požadavkům týkající se chovu lvů. Rozšířen byl například vodní příkop s pohledovou vyhlídkou od hlavní pokladny, od jihu, nyní je široký 8 metrů a prosklené zábradlí na vyhlídce měří 26 metrů.

Plzeňští lvi berberští mají nový moderní výběh. Foto: Kateřina Misíková

Stavba probíhala v období od listopadu 2021 do letošního června a náklady na realizaci dosáhly 31 milionů korun. 

„Od západu byl zmodernizovaný výběh doplněn okolními a souvisejícími objekty – novou separační klecí pro lvy, Rajskou zahradou, informačním objektem, vyhlídkou, Berberským objektem a Berberským stanem,“ uvedl mluvčí Zoo Plzeň Martin Vobruba. „Naším záměrem bylo tyto doplňkové objekty koncipovat jako objekty jednak v berberském stylu s informacemi pro návštěvníky o kultuře a také o tom, jaký vliv měl právě lev berberský na tuto kulturu. Přesahem této myšlenky je část věnovaná informacím o výskytu lva v českých dějinách a české heraldice. Rajská zahrada tak obsahuje ornamenty nebo kašnu a je vybudovaná podle stylu a pravidel arabských zahrad. V domku návštěvníci uvidí v expozici například ručně malované mísy a další nádoby na přípravu jídla, nechybí další předměty denní potřeby a textilie. Zajímavostí je originální marocký tajin,“ podotkl mluvčí. 

Na velkém množství nových naučných panelů se návštěvníci mohou dočíst o Berberech, lidech a přírodě severní Afriky, a mnoho informací o lvech, jejich roli a životě v přírodě a způsobu chovu v zoo i o samotném plzeňském chovu.

Plzeňští lvi berberští mají nový moderní výběh. Foto: Kateřina Misíková

Lvi berberští jsou v Plzni chováni od roku 2002, kdy vznikl stávající výběh. Do té doby v zoo žili pouze lvi pustinní neurčeného poddruhu v klecích a od roku 1974 nedošlo k odchovu. Lvi berberští se v Plzni množí od roku 2016. Dosud bylo odchováno osm mláďat. Předposledním,Fazanovi a Faridě budou 4. 8. 2022 dva roky a žijí nyní spolu s rodiči Matesem a Tamikou. Odchovaní lvi jsou například ve Francii ve třech různých zoo, v rakouském Herbersteinu, kde se již prvorozená Amira rozmnožuje a také v Zoo Chleby. Poslední odchov je z roku 2022, lvíčata přišla na svět 9.5. – v současnosti pečuje samice o 3 lvíčata,“ doplnil Martin Vobruba. 

Lvi jako takoví žili v plzeňské zoo téměř nepřetržitě od 40. let 20. století, i v první lokaci u řeky Radbuzy. Množili se už za 2. světové války, na Lochotíně pak opakovaně v 70. letech. Tradiční jména pro lvy v 80. a 90. letech byla Paša a Elsa.

Pobyt lvů ve venkovním výběhu bude v nejbližší době přerušovaný kvůli posílení travního koberce. Spojení Matese a dvouletých lvů se samicí a mláďaty proběhne ve chvíli, kdy to jejich velikost a další okolnosti dovolí.