Hrady,  Karlovarský

Kam v Karlovarském kraji? S hradem Loket chybu neuděláte

Míříte do Karlovarského kraje a chtěli byste navštívit nějakou „tutovku“? Určitě neuděláte chybu, když si vyberete hrad Loket. Majestátní památka vás upoutá už při příjezdu do města. V areálu se pak můžete kochat řadou zajímavých expozic nebo na sebe můžete nechat dýchnout středověkou atmosféru. Na nebojácné navíc čeká zkouška odvahy – expozice útrpného práva. O tom všem jsme si povídali s Janou Těžkou,  ředitelkou obecně prospěšné společnosti Hrad Loket.

Jana Těžká, ředitelka HRAD LOKET, o.p.s. Foto: Archív Jany Těžké

Hrad byl několik měsíců zavřený. Jak jste ten čas strávili? 

Když nebudeme počítat krátké otevření v prosinci, tak byl hrad uzavřen od 13. října 2020, takže bezmála 7 měsíců. Všichni zaměstnanci hradu – až na ředitelku, správce depozitáře a částečně ekonomku hradu – byli na překážkách na straně zaměstnavatele z důvodu uzavření hradu. V době uzavření se uskutečnila mimořádná inventura všech sbírkových předmětů, kterých je přibližně 10 tisíc.

Jistě jste pracovali i na plánech pro tuto sezónu. To muselo být náročné, když nevíte, jaká bude epidemiologická situace… 

Na sezonu se chystáme v rozsahu jako tomu bylo v době předkovidové a dá se říci, že vlastně i v malinko větším. Samozřejmě není lehké plánovat doprovodné kulturní akce či velké akce na hradě, když nevíme, co nám nadcházející měsíce přinesou. Vše je postaveno na vodě, která může veškeré budoucí plány snadno potopit, ale věříme, že se tomu nestane a vše proběhne dle plánu. Máme připraven program Hrad Loket má KUlturní LÉto, jedná se o doprovodný víkendový program, který je přístupný všem návštěvníkům hradu od poloviny června do září. Připraveny jsou divadelní představení pro děti i dospělé, hrané noční prohlídky, koncerty či kreativní dílny. V pokročilých přípravách jsou i věhlasné Slavnosti purkrabího Půty, které připadají na víkend 7. a 8. srpna. Připraveno bude středověké klání rytířů na koních, souboje, tanečnice, hudebníci, ale i řemeslné trhy či ukázka lovu dravých ptáků.

Loket je nejnavštěvovanější památka v Karlovarském kraji, výpadek z příjmu ze vstupného je tedy asi nezanedbatelný. Nebudou vám finance chybět? 

Ano, hrad Loket je opravdu financovaný pouze z vybraného vstupného a sedmiměsíční uzavření opravdu není zrovna pozitivním přínosem. Investiční akce jsme upozadili již v roce 2020 a v tomto postupu pokračujeme i v roce 2021.  V současnosti jsou plánovány drobnější investiční záměry a věříme, že příští rok už se nám zadaří opět učinit větší zásahy do objektu a otevřít i prostory hradu, které jsou v současnosti veřejnosti nepřístupné.

Znamená to, že máte nějaké opravy či úpravy v plánu? 

Chceme pokračovat v rozšiřování průvodcovské trasy, plánujeme modernizaci stávajících expozic a výhledově v řádu několika let bude muset být obnovena celá střecha hradu.

Loňský rok byl ale důležitý pro společnost HRAD LOKET, o.p.s., která má ve správě nejen hrad, ale i Černou věž a Loketské sbírky…

Ano, nově společnost provozuje Infocentrum města Loket. A letos se nám zadařilo získat pro infocentrum certifikaci ATIC a v současnosti infocentrum ruku v ruce spolupracuje na řadě akcí s hradem. Zajímavé jsou akce v rámci  cyklu TOULKY LOKETSKEM, jedná se o historické či přírodovědeckou toulky za doprovodu odborníka, který danou skupinku upozorní na zajímavosti regionu. Všechny toulky začínají na hradě a konají se dvakrát do měsíce.

Od dvacátých let 19. století do roku 1948 sloužil hrad jako vězení. Můžete popsat, jak to zde vypadalo? A pro koho bylo vězení určené? Byl zde v této době vězněn někdo známý? 

Nejznámějším vězněm, který zde byl držen byl český král Karel IV., tedy hrad sloužil jako vězení už ve 14. století. Dá se předpokládat, že díky tomuto věznění vlastně byly objeveny Karlovy Vary – nebo alespoň tak to legenda vykládá. Karel IV. zde pobýval jako dítě, ale na hrad nikdy nezanevřel a i v dospělém věku se sem často vracel a podnikal lovecké výpravy do okolních lesů, při kterých objevil horké prameny Vřídla a dal základy dnešnímu lázeňskému městu Karlovy Vary. V roce 1607 v hradním vězení umřel kdysi nejvyšší hofmistr Království českého Jiří Popel z Lobkovic, vězněný v Kladsku a později na Lokti pro urážku císařského majestátu. V této době vlastně hrad nebyl vězením v pravém slova smyslu, spíš zde byli výše zmínění uvězněni v pokojích, předpokládáme, že jen nesměli opouštět hrad dle libosti, nicméně bylo jim zajištěno veškeré pohodlí. To vše se však mění roku 1788, kdy je vznesen návrh přestavby hradu na vězení, která byla dokončena ve dvacátých letech 19. století. Jako vězení hrad fungoval až do roku 1948.

Nemůžu se – i v souvislosti s tímto – nezeptat. Ve sklepení se nachází muzeum středověké torturyexpozice útrpného práva? Byly tyto metody někdy na Lokti praktikovány…? 

Nebyly, je to pouze ilustrativní ukázka z historie útrpného práva…

To se mi vlastně docela ulevilo. (smích) A řekněte, kdybyste chtěla někoho přesvědčit, aby na Loket přijel, čím byste ho nalákala?  

Loket je magickým romantickým místem a nyní nehovořím pouze o hradu, ale o celkovém okouzlení městem a jeho okolními lesy, které skrývají řadu přírodních krás či nezapomenutelných výhledů. Samozřejmě, že to hlavní je hrad, je to perla Karlovarského kraje, která ve svých útrobách schovává expozice lidového nábytku, zbraní, cínu, porcelánu, ale i útrpného práva. Poskytuje výhled do okolí z hradní věže, ale i nezapomenutelné zážitky z možnosti sejít do nejspodnější části hradu tzv. Dolní bašty, kde jsou autenticky zachované hradní kobky, které obývali až do poválečného období vězni.

Hrad má dlouhou a bohatou historii. Na takových místech se ale leckdy dějí nevysvětlitelné věci. Máte Vy sama osobně nějakou takovou zkušenost? 

Ne, a to jsem tu za posledních sedm měsíců kolikrát byla na hradě úplně sama. (smích)