Karlovarský,  Zámky

Zámek Kynžvart se 1. června otevírá návštěvníkům

Zámek Kynžvart opět otevře návštěvníkům své brány, a to už v úterý 1. června. Jako tradičně se mohou těšit na prohlídky reprezentativních Zámeckých interiérů Metternichů, knížecích salónů i největší a nejvýznamnější sbírky zlacených nástolních souprav Thomire v České republice. Stejně tak i na upravenou trasu Muzea a kabinetu kuriozit, ve které jsme jako novinku letošního roku připravili Obrazárnu a doplnili zámeckou Oratoř nad kaplí sv. Antonína.Kancléřova knihovna. Foto: Jaroslav Kocourek/ zamek-kynzvart.cz
 
Opatření týkající se prevence proti onemocnení COVID-19 jsou nyní pouze zmírněná a nikoliv zrušená. Je nutno dodržet několik podmínek během návštěvy zámeckého areálu i expozic.
 
Individuální návštěvníci
– návštěvník zámku nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19
– prohlídky jsou možné pouze v počtu 9 návštěvníků + 1 průvodce
– během pobytu ve vnitřních prostorách budov v zámeckém areálu je nutné mít nasazenou roušku nebo respirátor
– návštěvníci musí dodržovat rozestupy 2 metry, pokud nejsou příslušníci jedné rodiny
– žádáme návštěvníky, aby dodržovali pravidla higieny a při příchodu do zámeckých prostor si desinfikovali ruce
 
Zájezdy a objednané skupiny
– objednané skupiny mohou být provedeny i v počtu 20 osob + průvodce za specifických podmínek a doložení příslušných dokladů o negativním testu na onemocnění COVID-19, očkování nebo prodělání zmíněné nemoci – bližší informace sdělí správa zámku na e-mailové adrese: kynzvart@npu.cz nebo telefonu: +420 773 776 630.
 
Novinky letošní sezóny
Největší změnou letšního roku je vytvoření Obrazárny na trase prohlídkového okruhu Muzeum a slavný kabinet kuriozit. Zde jsou vystaveny obrazy z rozsáhlých sbírek rodiny Metternichů. Například v roce 2020 restaurovaný portrét janovského šlechtice dlouho považovaného za Albrechta z Valdštejna, víc než 500 let starý obraz rodiny Kronbergů i vyobrazení vítězných bitev napoleonských vojsk od italského malíře Giuseppe Pietra Bagettiho a mnohé další.
 
Malými změnami prošla i expozice zámecké oratoře. Došlo zde k doplnění počtu vystavených náboženských předmětů. Zajímavostí je křestní mísa už z 15. století či kopie obrazu jedné z Raffaellových madon.
 
Proběhlo očištění zlacených nástolních souprav Thomire na prohlídkové trase Zámecké interiéry Metternichů. Vyčištění trvalo několik dní a soupravy jsou nyní připraveny v plném lesku na prohlídku zámeckých hostů.
 
Nejbližší akce
O víkendu 12. – 13. června proběhnou na kynžvartském zámku 3 zajímavé akce.
 
Zámecké slavnosti, sobota 12. června – na programu jsou jarmark, pohádkový les pro děti, dětský edukační program i klasické a dětské prohlídky zámku.
 
Letní kino, sobota 12. června – promítán bude film Šarlatán (2020) – životopisné drama
 
Víkend otevřených zahrad, sobota i neděle 12. A 13. června – tradiční celoevropský svátek zahrad, parků a veřejné zeleně bude v Kynžvartě zastoupen komentovanými prohlídkami zámeckého parku „Pod korunami stromů“
 
Pracovníci provozu a správy státního zámku Kynžvart se již velice těší na první návštěvníky a srdečně je zvou na prohlídku.
 
Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka tzv. Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa. Od roku 2020 je zařazena na seznam Evropské dědictví.