Karlovarský,  Krajina

Navštivte nejkrásnější louky Slavkovského lesa

Ve čtvrtek 10. června od 15 hodin se koná slavnostní otevření zrekonstruované naučné stezky Upolínová louka s novým návštěvnickým zařízením a interaktivními prvky. Součástí programu je krátká exkurze do dvou národních přírodních památek a drobné doprovodné aktivity pro dětské návštěvníky. “Nahlédneme do jednoho z nejkrásnějších a druhově nejbohatších koutů Slavkovského lesa v době květu upolínů a dalších vzácných rostlin. Naučná stezka Upolínová louka každoročně přivítá tisíce návštěvníků,” zve ředitel AOPK ČR, RP Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.

Upolín nejvyšší. Foto: Přemysl Tájek

“Otevření naučné stezky jsme připravovali k příležitosti Evropského dne chráněných území, které se slaví 24. května, ale, protože letošní jaro bylo dost chladné a deštivé a jeho nástup pomalý, rozhodli jsme se přesunout tuto akci o dva týdny později, aby návštěvníci viděli zdejší jedinečné louky v plné kvetoucí kráse,” vysvětluje Jindřich Horáček a dodává: “Je to jedna z prvních letošních akcí pro veřejnost po uvolnění opatření v rámci tradičního cyklu akcí Pojďte s námi do přírody! v našem CHKO”. Slavnostní přestřižení pásky a odhalení nové naučné stezky se uskuteční v 15 hodin. Poté je pro účastníky připravena krátká vycházka po chráněném území. “Při exkurzi nahlédneme do mokřadních luk národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky a prohlédneme si nejen upolín nejvyšší v době květu, ale i mnoho jiných vzácných a chráněných rostlin. Botanický průzkum zde potvrdil výskyt celkem 219 druhů rostlin, z nichž 34 je vzácných a uvedených v Červeném seznamu a 16 zvláště chráněných. To dokládá neobyčejnou botanickou hodnotu Upolínové louky,” nastiňuje botanička Jana Rolková z AOPK ČR, RP Správy CHKO Slavkovský les a pokračuje v pozvánce: “Poté se projdeme vřesovišti, suchými loukami a unikátní vegetací vázanou na hadcové skalky v národní přírodní památce Křížky, jedné z nejznámějších a přírodovědně nejcennějších lokalit Slavkovského lesa.” Její kolega a druhý průvodce, botanik Přemysl Tájek, jehož další vášní je mimo jiné studium motýlů, doplňuje: „Bude-li slunečno, ukážeme si také některé ze zdejších vzácných druhů denních motýlů a vyzkoušíme si jejich odchyt. Jestli budeme mít štěstí, třeba zaslechneme ve vzduchu „békat“ chráněnou bekasinu otavní.” 

“Na vycházku do mokřadní louky si určitě nezapomeňte vzít oblečení a obuv vhodnou do terénu, nejlépe voděodolnou. Akce se totiž koná za každého počasí a může být značně mokro. Ovšem motýli budou létat pouze za slunečného bezvětří,” říká Jana Rolková a dodává: “Pro děti máme připraven kvíz o upomínkové ceny.” Na místo naučné stezky se lze dopravit autobusem do Pramenů s odjezdem z Mariánských Lázní v 14:07 a odsud k Upolínové louce dojít cca 2,5 km pěšky. Z Pramenů poté jede zpět autobus v 17:40. Nebo lze přijet vlastní dopravou, ovšem v místě je možné pouze omezené parkování aut na rozšířených částech komunikace Prameny – Nová Ves. 

“Záplavy žlutých květů upolínu nejvyššího byly jedním z motivů vyhlášení této národní přírodní památky nedaleko Pramenů v roce 1990. V červnu se nápadně kvetoucích upolíny prozradí i za jízdy autem. Tento ohrožený druh dorůstající do výšky až 100 cm najdeme na zachovalých vlhkých nehnojených loukách. Ještě stále ho můžeme obdivovat na desítkách lokalit Karlovarského kraje, především v centrální části Slavkovského lesa, na Tepelsku, na Toužimsku a ve vlhkých částech Doupovských hor,” přibližuje Přemysl Tájek. 

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ připravila AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery v našem západočeském regionu. V rámci tohoto cyklu se můžete také letos v průběhu roku zúčastnit několika desítek výprav za poznáním přírodních zajímavostí a vzácností západních Čech.