Kostely,  Královéhradecký

Vzácný kostel Všech svatých v Heřmánkovicích se po opravě otevřel

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích od slavného stavitele Kryštofa Dientzenhofera získal díky evropským dotacím novou tvář. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) putovala na záchranu kostela, který byl v havarijním stavu, částka 9,2 milionu korun.

Vzácný kostel Všech Svatých v Heřmánkovicích. Foto: Veronika Adamová

Nová tvář

Příjemcem dotace je Římskokatolická farnost – děkanství Broumov. Kostel by měl být přístupný každé úterý a sobotu až do konce prázdnin.  Peníze z evropských fondů směřovaly do provedení základních rekonstrukčních prací na nejvíce poškozených partiích kostela. Nejvíce poškozená byla střešní krytina včetně konstrukce krovu a fresek, do kostela zatékalo, v havarijním stavu byla i okna. Stavební práce začaly v roce 2020. V jejich průběhu se kompletně vyměnila konstrukce dřevěného krovu, osadila nová střešní krytina z dřevěných šindelů, zajistil se rokokový malovaný strop, proběhla sanace vlhkosti zdiva a vyměnila se okna.

Záchrana „Broumovských kostelů“

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích není prvním kostelem na Broumovsku, který se podařilo opravit díky evropským fondům. Patří do skupiny tzv. „Broumovských kostelů“ – tj. skupiny barokních kostelů z 18. století od architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. V rámci IROP byly kostely podpořeny z projektů “Pro život kostelů Broumovska“, „Pro život kostelů Broumovska II“, „Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují“ dotací ve výši 41,5 milionu korun. Jednalo se o opravu celkem čtyř barokních kostelů v Heřmánkovicích, Ruprechticích, Verneřovicích a Bezděkově nad Metují.

Kostely ve Vernéřovicích a v Ruprechticích jsou opraveny z grantu IROP v celkové výši 32 milionů korun, přičemž nejrozsáhlejší práce proběhly na kostele sv. Jakuba v Ruprechticích v celkové částce 22 milionů korun,“ uvedl Martin Lanži, děkan Římskokatolická farnosti Broumov. Jak podotkl, investice šly do střechy, fasády, odvodnění, vitráže, částečně mobiliáře a elektroinstalace. Na kostele sv. Michaela archanděla proběhly práce za 8 milionů korun a pracovalo se také na fasádě, ale také na odvodnění, oknech a částečně mobiliáři. Zbylé výdaje jsou za administraci projektu, nákupy služeb či pořízení vybavení.

Práce nejsou u konce 

„Na děkanském kostele probíhá kontinuálně několik oprav už mnoho let. Nejmarkantnější je kompletní výměna střešní krytiny, která probíhala v letech 2012-2020 a stála bez mála 8 milionů korun. Další opravy v součtu za 3,5 milionů korun proběhly na varhanách, elektroinstalaci a mobiliáři,“ podotkl děkan. 

„Roky 2020 a 2021 přinesly tedy dokončení oprav z prostředků fondů EU na kostelech ve Vernéřovicích, v Ruprechticích a v Heřmánkovicích. Celková suma za výraznou, i když zdaleka ne celkovou, opravu tří svatostánků z osmičlenného broumovského sakrálního souboru je financována z podporných grantů Evropské unie v celkové výši 42 mil. Kč. Spoluúčast broumovské farnosti činí 5 %, což je schopna pokrýt díky laskavé podpoře p. Františka Kociana (1 600 000 Kč) a Královéhradeckého kraje (1 000 000 Kč). Požehnání kostela v Heřmánkovicích je plánováno na 1. listopadu 2021,“ vyčíslil. 

„Zcela jistě se těšíme z nových střech a fasád zmiňovaných kostelů. Na druhé straně ani zdaleka nejsme u konce. Obnova mobiliáře bude znamenat další desítky milionů korun. K tomu je nutné pečovat i o další kostely rozsáhlé broumovské farnosti,“ uzavřel Martin Lanži.