Jihomoravský,  Krajina

Jedinečné prameniště Červená studánka je opět přístupné

Ode dneška můžete díky Českému svazu ochránců přírody navštívit historické prameniště Červená studánka, které v minulosti sloužilo jako zdroj vody pro město Lednice. Kromě zpřístupnění Červené studánky provedl spolek v rámci projektu také ošetření břehových porostů u vodního toku vedoucího od historického prameniště k potoku Včelínek. Tyto porosty jsou tvořeny více než 40 let starými dožívajícími topoly, vrbami a v podrostu bezem černým.

Prameniště Červená studánka, ležící asi 2,5 km západně od obce Lednice, sloužilo od konce 19. století jako zdroj pitné vody právě pro Lednici. Z jímky, kterou chrání drobná budova z červených cihel, vedl zhruba šest kilometrů dlouhý vodovod až do centra města. Na pozoruhodnou stavbu se rozhodla místní obyvatele i kolemjdoucí turisty upozornit základní organizace Českého svazu ochránců přírody Lednice a u Červené studánky zpřístupnila schodiště vedoucí od nedaleké cyklostezky. K budově umístila informační panel s historickými souvislostmi o celé stavbě. 

„Voda se stává jedním z kritických elementů naší doby. Klimatické změny způsobují, že nedostatek vody sužuje i místa v naší republice, která dříve se suchem bojovat nemusela, a proto nám jako Českému svazu ochránců přírody Lednice přišlo vhodné poukázat na to, jak zásobování vodou řešili naši předci. Chceme, aby Červená studánka sloužila jako odpočinkové ale i informativní místo pro místní obyvatele a třeba i cyklisty, kteří využívají zdejší cyklostezku“, říká Vlastimil Sajfrt, autor projektu a člen Českého svazu ochránců přírody Lednice. 

Kromě zpřístupnění Červené studánky provedl spolek v rámci projektu také ošetření břehových porostů u vodního toku vedoucího od historického prameniště k potoku Včelínek. Tyto porosty jsou tvořeny více než 40 let starými dožívajícími topoly, vrbami a v podrostu bezem černým. U části topolů proběhl ořez na torzo. Podle zkušeností spolku následně tato torza obrazí a topoly bude možné pěstovat tzv. na hlavu. Jedná se o způsob péče o dřeviny, který hojně využívali naši předci. Více o hlavatých topolech se návštěvníci dozví na informačních tabulích, které spolek instaloval u cyklostezky. Z části hmoty, která zbyla z výřezu topolů byly vybudovány tzv. ptáčníky, které slouží jako úkryty pro ptáky, část pak byla ponechána na místě k samovolnému rozpadu. Toho využívají některé druhy hmyzu pro svůj vývoj. 

Nejsnáze se návštěvník dostane k Červené studánce (48.7894264N, 16.7490769E) na kole, a to po Lednické cyklostezce vedoucí od Nejdku do obce Hlohovec. Pěší přístup od nejbližšího kapacitního parkoviště je cca 1,2 km. Kromě zajímavých informací o historickém prameništi a hlavatých topolech může návštěvník využít místo Červené studánky k odpočinku. V rámci projektu byla na místě instalována také lavička. 

Český svaz ochránců přírody Lednice působí v oblasti dlouhodobě. Organizace je zároveň pozemkovým spolkem, a kromě péče o okolí Červené studánky, které pravidelně seče a stará se o hlavaté vrby, se věnuje péči o další lokality v okolí. 

 

Více snímků naleznete zde: 

https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/9109905