Krajina,  Královéhradecký,  Památky

Sousoší babičky v Ratibořicích slaví sto let

Správa státního zámku Ratibořice spolu s Městem Česká Skalice, Muzeem Boženy Němcové, Klubem českých turistů Česká Skalice a s Maticí českou dne 8. července 2022 v 15 hodin připomene a oslaví v Babiččině údolí 100. výročí odhalení proslulého sousoší Babička s dětmi, pomníku spisovatelky Boženy Němcové a jejího celoživotního díla.

K výročí pomníku pro rok 2022 vydala Správa státního zámku Ratibořice společně s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici – výroční turistickou vizitku, pamětní list a každá z institucí má své výroční turistické razítko.

9. července roku 1922, dva roky po položení základního kamene a po složitém mezidobí soutěže, výběru, zhotovení, přepravy a instalace sousoší, se konala celonárodní „pouť“ do Babiččina údolí v Ratibořicích, při které bylo sousoší slavnostně odhaleno za účasti zhruba dvaceti tisíc osob.

U příležitosti tohoto významného jubilea zvu všechny obdivovatele Boženy Němcové i památníku jako takového do Ratibořic, respektive do Babiččina údolí, kde si 8. července, tedy o den dříve, než naši předci před sto lety, ale shodně jako oni v 15 hodin odpoledne, připomeneme historii pomníku a osobnost Boženy Němcové“, zve na chystanou slavnost Miloš Kadlec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památky na Sychrově, pod jehož vedení ratibořický zámek spadá.

Pomník se již od odhalení těší velkému zájmu veřejnosti a nikdo, kdo navštíví ratibořické údolí, nevynechá zastávku u sousoší. Můžeme také říci, že od dob, kdy se fotografování stalo módní a široké veřejnosti dostupnou záležitostí, patří Babička s dětmi k nejvíce fotografovaným sochám vůbec. Konkurenci mu představuje pouze sousoší sv. Václava v Praze.

„My si nyní, po sto letech, téměř na den přesně, můžeme připomenout historii pomníku, vývoj jeho umístění a některé další zajímavosti kolem jeho vzniku a odhalení. Často se návštěvníci ptají například na to, proč je sousoší tak velké, robustní? Protože památník měl být původně dle architektonického řešení na jiném místě – tuto a další informace se dozví účastníci chystané slavnosti. A vzpomeneme i na významné osobnosti tehdejšího uměleckého světa a společnosti, které se podílely a zasadily o to, aby pomník mohl vzniknout a mohl být umístěn uprostřed Babiččina údolí“, sděluje Ivan Češka, kastelán zámku v Ratibořicích.

Původcem a zadavatelem soutěže na vznik pomníku spisovatelky Boženy Němcové, určeného k umístění do Babiččina údolí, byl Klub československých turistů (KČST), zejména jeho odbor v České Skalici. Ten také organizoval položení základního kamene k pomníku již v roce 1920, kdy při příležitosti 100. výročí oficiálního data narození spisovatelky Němcové svůj projev pronesl a kámen poklepal spisovatel Alois Jirásek. Velkým příznivcem vzniku pomníku a také přímluvcem ve věci jeho konečného umístění byl tehdejší ministerský rada v Kanceláři presidenta ČR, zastávající funkci ceremoniáře, spoluzakladatel a generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru a současně předseda Klubu čsl. turistů, dr. Jiří Stanislav Guth – Jarkovský. Ten v době svého mládí působil čtyři roky jako vychovatel princů v knížecí rodině Schaumburg – Lippe, která s konečnou platností souhlasila s umístěním pomníku na svém pozemku. Pikantní je, že již v desátých letech 20. století se vyjednávalo o pomníku v nedaleké Bažantnici a majitel pozemků v Ratibořicích, princ Bedřich Schaumburg – Lippe nejdříve žádost zamítl, ale po krátkém jednání navrhl, že by pomník na své náklady nechal vybudovat. Znajíc dobře životopis spisovatelky Němcové chtěl, aby pomník umístěný na jeho pozemku měl nápisy v českém a německém jazyce. Tato nabídka ale nebyla ze strany žadatelů akceptována, a vznik jakéhokoliv pomníku byl oddálen.   

Autorem realizovaného sousoší je významný sochař Otto Gutfreund (3. 8. 1889 – 2. 6. 1927), který na celkovém architektonickém řešení pomníku spolupracoval s akademickým architektem Pavlem Janákem (12. 3. 1882 – 1. 8. 1956). Oba umělci se stali řádnými profesory a patřili k nejvýznamnějším představitelům umělecké scény první poloviny 20. století. Tvořili jak dekorativní, tak i užité umění, byli představiteli stylů dekorativismu a kubismu. Architekt Janák pak od 30. let čelným představitelem a tvůrcem funkcionalismu. Sousoší je typickým příkladem umělecké tvorby doby svého vzniku a má svou hodnotu uměleckou i památkovou. V únoru 1964 byl pomník prohlášen kulturní památkou a 24. 2. 1978 národní kulturní památkou. Sousoší je v majetku státu a je spravováno Národním památkovým ústavem prostřednictvím Správy státního zámku Ratibořice. 

„Jsme velice rádi, že se podařilo právě v letošním roce vyčlenit z našeho rozpočtu finanční prostředky ve výši devadesát tisíc korun na komplexní restaurování a obnovu pomníku, která proběhla v polovině června. Celkové očištění, opravy spárování, drobné retuše a kompletní konzervace sousoší mu dává podobu z roku 1922. Máme radost, že je to náš symbolický dárek k 100. výročí odhalení pomníku, který si to jistě zaslouží. Každoročně kolem něj projde nebo se zastaví desetitisíce návštěvníků údolí, kde protékající voda řeky Úpy symbolicky představuje plynoucí čas – ale při pobytu v ratibořickém údolí se může zdát, že snad možná trošku pomaleji“, dodává kastelán Ivan Češka. 

K výročí pomníku pro rok 2022 vydala Správa státního zámku Ratibořice společně s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici – výroční turistickou vizitku, pamětní list a každá z institucí má své výroční turistické razítko.