Karlovarský,  Krajina,  Ústecký

Nová skulptura na Božím Daru odolá i orkánu

Boží Dar získal nový výletní cíl. Je to nová skulptura, která návštěvníky přijíždějící z Čech i Saska upozorňuje, že vstupují na území památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Šest metrů vysoké trojrozměrné umělecké dílo, jehož autorem je přední český sochař Václav Fiala, ztvárňuje dva symboly typické pro region: hornictví a víru.

Nová skulptura na Božím Daru návštěvníky přijíždějící z Čech i Saska upozorňuje, že vstupují na území památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Šest metrů vysoké trojrozměrné umělecké dílo, jehož autorem je přední český sochař Václav Fiala, ztvárňuje dva symboly typické pro region: hornictví a víru. Foto: Archív Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

„Hornictví dávalo lidem v Krušných horách po staletí obživu a víra jim pomáhala v nesnadných životních podmínkách přežit,“ vysvětlil symboliku uměleckého díla Václav Fiala. Ocelová konstrukce skulptury tak obsahuje jak znak hornictví, zkřížený mlátek a želízko, umístěný do portálu štoly se vsazeným klenákem, tak i obrys kostela s křížem jako symbolem víry navrchu. „K víře v Boha se odvolává nejen hornický pozdrav Zdař Bůh, ale i název města Božího Daru,“ doplnil autor díla.

Nové umělecké dílo je umístěno na návrší nad kruhovým objezdem na Božím Daru, a je tak dobře viditelné jak při příjezdu od Jáchymova a Klínovce, tak i od hraničního přechodu mezi Českou republikou a Saskem. Kvůli svému exponovanému umístění je socha koncipována tak, aby odolala i větru rychlosti orkánu. Skulpturu nechala zhotovit společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., ve spoluprácí s městem Boží Dar jako součást projektu „Zdař Bůh, světové dědictví!“, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Sochař Václav Fiala se specializuje zejména na práci s kamenem, dřevem a železem ve veřejném prostoru, má za sebou desítky úspěšných realizací v ČR i zahraničí, například realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku v rakouském Grazu, sochu pro Frank Lloyd Wrighta v New Hampshire v USA nebo zvonici pro jezero Ranna v Německu. V letech 2004 a 2005 získal dvakrát hlavní cenu na sochařské výstavě Sydney Sculpture Prize. Řadu jeho děl lze zhlédnout v okolí Klatov, kde působí, například nový památník osvobození americkou armádou v centru Domažlic či obelisk Klatovanům padlým v první světové válce, vztyčený v Klatovech v roce 2018. Na smíchovskou náplavku v Praze byla letos umístěna jeho Věž Jana Palacha, která s Palachovým poselstvím putuje po světě.