Památky,  Středočeský

Kutná Hora si připomene geniálního Santiniho 

Právě letos uplyne 300 let od skonu Jana Blažeje Santiniho Aichla, jednoho z nejlepších architektů působících na území dnešní České republiky. Za svůj relativně krátký projekční život realizoval téměř 70 staveb a svou pracovní cestu začal v Kutné Hoře – Sedlci. Nadneseně se dá říci, že kdyby nebylo sedleckého kláštera, možná by se Santini nestal tím, kým byl – výjimečným architektem, který se proslavil svébytným stylem nazývaným barokní gotika. Právě v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci dostal svou první velkou zakázku a poprvé tak naplno rozehrál svůj výjimečný talent.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v celé své kráse. Foto: Martin Římánek

„Kutná Hora se rozhodla život a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla připomenout celoročním projektem, který nese název Santini Immortalis – nesmrtelný Santini,“ uvedla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec. Projekt začal symbolicky v den narození Jana Blažeje 3. února první velikou výstavou v podkroví sedlecké katedrály. Autory prací jsou studenti Grafického designu na Západočeské univerzitě v Plzni na Sutnarce. V rámci ateliérové výuky vytvořili výstavní projekt `Pocta Santinimu`, který poprvé představili veřejnosti právě v Sedlci. 

„Milovníci výtvarného umění se mohou těšit na pestrou paletu výstav nejen v prostorách sedlecké katedrály, ale i například v Galerii Středočeského kraje GASK. Kromě výstav, které jsou věnované životu a dílu Santiniho, plánuje Římskokatolická farnost Kutná Hora ve spolupráci s dalšími správci kutnohorských organizací (Dačického dům, České muzeum stříbra, Městská knihovna Kutná Hora, Philip Morris) širokou nabídku přednášek, besed, workshopů, autorských čtení, speciálních prohlídek, ale například i novou linii suvenýrů. Celý program vyvrcholí v den úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichla 7. prosince závěrečným koncertem Pardubické filharmonie v bývalém refektáři sedleckého kláštera,“ dodala Radka Krejčí.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Foto: Archív organizátorů

Na které akce se můžete těšit? 

Únor


Výstava Santini Immortalis studentů Grafického designu na Západočeské univerzitě v Plzni
Místo: sedlecká katedrála
Vernisáž: 3. 2. v 17:00
Trvání výstavy: 4. 2. – 12. 3. 2023
Vystavující: Jan Berka, Markéta Doležalová, Kristýna Dufková, Lenka Horká, Kristýna Míčanová, Filip Červenka, Lucie Daňková, Anna Dudáková, Julie Chobotová, Karolína Kellovská, Svitlana Korniienko, Ondřej Mazanec, Matěj Rejšek, Máša Romanova
Kurátorka: MgA. Radka Zahradníková
Vedoucí ateliéru: doc. Ditta Jiřičková, ak. mal.

Dílo geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela je inspirací lidem po staletí a oslovuje i současnou generaci studentů ateliéru Grafického designu a digitálních médií na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Semestrální práce se zaobírají principy Santiniho tvorby. Studenti prozkoumali půdorysy staveb, ve kterých nacházejí mistrovské uchopení geometrického zpracování. Linie, symboly, matematika, mystika, kompozice a sítě skládající se z kružnic ovlivnily každého studenta. Samostatné stavby a architektova neskutečná práce se světlem a stínem se promítá do nového a originálního typografického zpracování například počátečních písmen Santiniho jména. Součástí výstavy je smyčka krátkých animovaných videí, která digitálně rozpohybovala jména, sítě i samostatný život a práci jedinečného architekta.


Březen


Výstava Tam a zase zpátky do krajin za mysl Mirky Lipertové
Místo: sedlecká katedrála
Vernisáž: 17. 3. v 18:00
Trvání výstavy: 18. 3. – 7. 5. 2023

Mladá kutnohorská malířka původem z Ústí nad Labem vystudovala na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara obor Oděvní design. Poté však navrhování oblečení vyměnila za nejprve realistickou a následně abstraktní malbu, ve které si autorka pohrává s myšlenkou, že obraz je jakýmsi portálem vedoucím do našich vnitřních světů a ještě mnohem dál. Výstava Tam a zase zpátky do krajin za mysl je volně inspirována životem a dílem Jana Blažeje Santiniho Aichla, kdy ústřední nebesky modrý obraz nese přímo název Santini, všechny ostatní vycházejí z geometrie kružnic.

Rovnodennost v sedlecké katedrále
Místo: sedlecká katedrála
20. března 2023 v 16:30
Vstupné: Vstupné 50 Kč v předprodeji v Infocentru Sedlec

Nejstarší katedrála v České republice je stejně jako mnoho jiných sakrálních staveb orientována vstupem na západ a hlavním oltářem na východ. Stavitelé katedrály ve 13. století velmi přesně určili osu západu slunce k půdorysu stavby a uzpůsobili vystavění sedleckého chrámu tak, aby při západu slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním průčelí katedrály přímo na symbolické srdce sakrální stavby, na hlavní oltář. Tradiční putování paprsků letos mluveným slovem doprovodí herec a moderátor David Prachař, o hudbu se postarají kutnohorští Ambient Zephyr ve složení Bohumil a Vilém Dvořákovi a Pavel Bartoš.
V
ýtěžek ze vstupného bude věnován Středisku Atrium Oblastní charity Kutná Hora na projekt Noclehárna pro ženy.

Putovní výstava Jedinečný Santini
Místa, kde a kdy výstavu najdete:
20. března – 2. dubna – Sedlecká katedrála
4. dubna – 30. dubna – Sídliště Šipší
2. května – 4. června – Střední průmyslová škola
6. června – 2. července – Knihovna Kutná Hora
4. července – 30. července – Vlašský dvůr
1. srpna – 3. září – Hrádek
5. září – 30. září – GASK

Kutnohorská putovní výstava začíná, kde jinde, než v sedlecké katedrále, následně se bude přesouvat křížem krážem celým městem, až symbolicky doputuje ke druhé kutnohorské katedrále – chrámu sv. Barbory. Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s poutavým životem geniálního architekta a s nejznámějšími stavbami v České republice. Panely jsou rozdělené do pěti okruhů (moravský, východočeský, pražský, západočeský a Sedlec), doprovází je text od kutnohorského památkáře Aleše Pospíšila v českém a anglickém jazyce i bohatá fotodokumentace od Vladimíra Kunce a Jiřího Podrazila.


Duben


Prohlídka katedrály a bývalého kláštera s Karlem Vopařilem Nebýt Sedlce, není Santini?
Místo: sedlecká katedrála
21. dubna v 17:00

Stal by se Santini slavným a vyhledávaným architektem, kdyby byl býval nedostal šanci v Sedlci? To je otázka, na kterou už se odpověď nedovíme, ale společně s kutnohorským patriotem a milovníkem historie Karlem Vopařilem, projdeme katedrálu a bývalý klášter v Sedlci. Vydáme se tedy po stopách jedné z prvních Santiniho realizací. Kromě známých historických faktů, přidá tento oblíbený kutnohorský průvodce i mnoho perliček, které jsou spojené ať už se životem Santiniho, nebo přímo s klášterem v Sedlci.

Divadelní představení Santini – divadelní spolek JEDL
Místo: sedlecká katedrála
1. představení: 22. dubna v 16:00
2. představení: 23. dubna v 17:00
Režie: Jan Nebeský
Scénář: Lucie Trmíková
Hudba: Martin Dohnal
Hudební doprovod: Martin Dohnal /varhany/, Ladislav Kozderka /trubka/
Hrají: Lucie Trmíková, Miloslav König

Divadelní spolek JEDL připravil k 300. výročí úmrtí projekt SANTINI, který byl v roce 2021 odstartován premiérou právě v sedlecké katedrále – v první stavbě Santiniho. Teprve dvaceti pětiletému umělci byla svěřena přestavba ve své době největšího kostela v Českých zemích. Monumentální, původně gotický klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie ležel více než dvě století po vyplenění husitskými vojsky v ruinách. Záměrem divadelního spolku JEDL je prostřednictvím divadelní intervence do prostoru stavby zmapovat Santiniho významné realizace na území Čech a Moravy. Inscenace se tak v průběhu dalších let odehraje v mnoha dalších Santiniho stavbách. Santiniho stavby jako odhmotněné spleti linií, kterou proniká světlo. Stavby artikulující zjevnost světa. Tento symbolický charakter Santiniho architektury vnitřně koresponduje s uměleckými tendencemi tvorby skupiny JEDL. Umělci JEDLu se snaží dlouhodobě ve svých inscenacích dotýkat duchovního rozměru světa, člověka, vztahů mezi lidmi. Projekt SANTINI tak organicky v těchto snahách pokračuje.

Přednáška a workshop – vůně Santiniho Sanctuarium
Místo: Dačického dům
15. dubna v 15:00

Jak vznikal jeden z parfémů oslavujících dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla – Santiniho Sanctuarium, jaké jsou jeho složky, proč byly zvolené a co by měla vůně evokovat, se milovníci vůní dozví přímo od Petry Hlavaté a Markéty Filipové z malé rodinné parfumerie Rafallea. Bude se však nejen povídat, ale hlavně míchat, čichat a zkoušet, protože součástí přednášky je i vonný workshop.

Autorské čtení z knihy Santiniho jazyk od Miloše Urbana
Místo: Knihovna Kutná Hora
13. dubna v 17:00

Pokud rádi čtete a vlastně i pokud nečtete vůbec, nenechejte si ujít vyprávění a autorské čtení z knihy Santiniho jazyk. Do městské knihovny zavítá její autor spisovatel a scenárista Miloš Urban. Ze své knihy bude nejen číst, ale i vzpomínat na její vznik. Proč vlastně osobnost Santiniho, čím byl při psaní inspirován, kde bral zdroje informací a jak později vznikal film Santiniho jazyk Jiřího Stracha. To všechno budou témata, o kterých Miloš Urban během své návštěvy Kutné Hory promluví.

Výstava z depozitáře bývalého sedleckého kláštera Ozvěny Santiniho tvorby
Místo: České muzeum stříbra – Kamenný dům
Trvání výstavy: 1. dubna – 30. listopadu

České muzeum stříbra připravuje v Kamenném domě menší celosezónní výstavu uměleckých barokních předmětů spjatých s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Představí zde především dochované sošky barokních andílků (putti) z klášterního refektáře, skleněný pohár sedleckého opata a novou akvizici – modelletto sošky svatého Jiří se stylizovaným znakem sedleckého kláštera.


Květen


Výstava Jany Štolbové Moje MaličKOSTI
Místo: sedlecká katedrála
Vernisáž: 12. května v 18:00
Trvání výstavy: 13. května – 25. června

Kutnohorská grafička, ilustrátorka a pedagožka Jana Štolbová spolupracuje se sedleckou farností už dva roky. Pod rukama jí vznikají návrhy na nové kostnické suvenýry, do nichž promítá nejenom výtvarný talent, ale také svérázný smysl pro humor. A právě taková bude i její ilustrovaná výstava inspirovaná Sedlcí, kostnicí, Santinim a Kutnou Horou.

Jarní putování se sv. Jakubem za Santinim
Místo: trasa Hlízov – Sedlec
20. května po celý den

Vydejte se z Hlízova do Sedlce za Santinim, a to buď po trase dlouhé 7, 13, 20, nebo 32 km, cíl není nikde jinde než před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Nejen pro účastníky je v katedrále připravený doprovodný program v podobě prohlídky (začínající buď v 10:30, v 12:30 nebo v 15:00), koncertu sopranistky Jany Veberové (v 16:30) a mší svatou v 18:00. Před katedrálou bude po celý den pod rukama sochařky Vlasty Samohrdové a účastníků pochodu vznikat unikátní umělecké dílo na motivy života a díla Jana Blažeje Santiniho. Více informací naleznete zde: www.hlizovskyspolek.cz/category/pro-turisty/pochod/pochod-2023/ a zde: www.martin-pluhar.cz/santini9

Přednáška Stanislava Růžičky Podivuhodný život Jana Blažeje
Místo: bývalý sedlecký klášter
26. května od 17:00

Kdo byl Jan Blažej Santini Aichl, z jaké rodiny pocházel, čím byl inspirován a proč se stal architektem. Nejenom o tom se rozpovídá zakládající člen spolku Putování za Santinim, autor knihy Santini a přední znalec architektova díla Stanislav Růžička. A protože přednášející přijede ze Žďáru nad Sázavou, určitě na přednášce zazní mnoho zajímavých informací nejen o životě a díle obecně, ale především o Poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.


Červen


Vernisáž výstavy Martiny Minařík Pavelkové
Místo: sedlecká katedrála
30. června od 18:00

Martina Minařík Pavelková je vizuální umělkyně, malířka a performerka. Od roku 2017 se zaměřuje převážně na malbu. V průběhu pěti let se v autorčině tvorbě začínají objevovat dospívající figury, které hledají svoji vlastní identitu. Často je nalezneme v prostředí, které je skryté, pro ně bezpečné. Je to prostor, kde mohou vyjádřit sami sebe. Přesto jejich prázdný pohled a tvář bez výrazu či emoce naznačuje, že to může být pouze touha a sen, který si realizují za zavřenými dveřmi a venku nasazují masku, kterou po nich společnost vyžaduje. Nejnovější tvorba je silně ovlivněna autorčinými zkušenostmi a událostmi, které se odehrály začátkem března 2022 a ovlivnily celý svět.
Pro sedleckou katedrálu vznikne nová série děl, která budou reagovat přímo na její genius loci a přeneseně i na dílo Jana Blažeje Santiniho.
http://gottfrei.com/galerie/

Letní kino – promítání filmu Santiniho jazyk
Místo: bývalý sedlecký klášter – Rajská zahrada
17. června od 21:00

Santini byl, je a bude zdrojem nekonečné inspirace, v roce 2011 o něm a jeho fascinující architektuře vznikl dokonce i film, který propojuje prvky thrilleru, mystiky, filozofie a historie. Film Santiniho jazyk vznikl na motivy knižní předlohy od Miloše Urbana a režijního zpracování se ujal Jiří Strach. Na pozadí architektury Jana Blažeje Santiniho, která světově unikátním způsobem mísí prvky baroka a gotiky, se rozvíjí příběh člověka, hledajícího na počátku nového tisíciletí ztrácející se pocit smyslu a životního naplnění. A kde jinde sledovat film o Santinim než v místě, kde Santini přímo působil? O to působivější zážitek z nočního promítání bude.

Workshop sítotisku aneb Hoď si Santiniho na starý triko
Místo: farní zahrada v Sedlci
24. června 10:00 – 16:00

„Největší radost udělá takový dárek, který člověk vyrobí sám pro toho druhého…Z lásky.“
A to je pravda! 24. června jsme jako termín konání workshopu nevybrali náhodně, do Vánoc totiž zbývá už jen šest měsíců! Na workshopu sítotisku s Monikou Košatovou z místní firmy Lepor si můžete přinést svůj starý už téměř vyřazený kousek oblečení, upcyklovat ho a ještě unosit, popř. si doneste nový a vyrobte svým bližním vánoční dárek. A nebo prostě jen přijďte, něco se naučte a rozhodně se pobavte, protože se sítotiskem a s Monikou je vždycky legrace! Na výběr budeme mít více motivů inspirovaných Santinim a jeho posvátnou geometrií.


Září


Vernisáž výstavy Niny Kirk
Místo: sedlecká katedrála
15. září v 18:00

Nina Kirk je multimediální umělkyně pracující od malby a perokresby po vytváření prostorových instalací, soch, performance a videa. Ve své tvorbě často používá principy podvědomého symbolismu, ať už jde o klasické archetypy, nebo stereotypní „symboly“ současné východní a západní společnosti. Nina Kirk spolupracovala na mnoha mezinárodních projektech, například na udržitelné módní kolekci AW18 Petry Ptáčkové prezentované v rámci Fashion Week po celé Evropě. V roce 2017 byla součástí výstavy The Grimey’s room ve spolupráci s Kalifornským uměleckým kolektivem BloodyGums v Losangeleské Leimin space gallery. Pracovala také na vizuálu pro Lunchmeat festival (2019) a editorialu pro Dolce Vita propojující české výtvarné umělce a šperkaře.
Pro sedleckou katedrálu vznikne site-specifik instalace, která bude reagovat přímo na prostor a bude rozšířen o dvě živé performance.
https://www.ninakirkartist.com/

Přednáška Michala Košuta Paralely parametrů hmoty a tvaru v architektuře a v hudbě (s ohledem na tvorbu Santiniho)
Místo: sedlecká katedrála
16. září od 17:00

Posvátná geometrie a dokonalá architektura Jana Blažeje Santiniho Aichla se stala inspirací pro zkomponování hudební symfonie. Nevěříte? Přijďte na další přednášku, tentokrát profesora a autora více jak sedmdesáti kompozic z oblasti hudby komorní symfonické, hudebně-dramatické, elektroakustické a filmové, Michala Košuta. A právě pan profesor je zaníceným santiniologem a složil na počest života a díla Jana Blažeje symfonii Jan Santini Aichel  (1978–79), která se skládá z pěti částí: 1. Prostor – 2. Hra světel a stínů – 3. Hmota a tvar – 4. Rozhovor s Václavem Vejmluvou (attaca) – 5. Salve bonus. Některé z nich zazní přímo na této přednášce.

Podzimní rovnodennost
Místo: sedlecká katedrála
23. září v 17:30

Nejen v březnu, ale i v září, naše krásná katedrála v den rovnodennosti září. A letos bude zářit ještě o trochu více, protože kromě pozorování podzimních paprsků budete přímo v katedrále moci zažít živé malování Niny Kirk. Nechá se autorka inspirovat slunečním paprskem nebo Santiniho geometrií. Nevíme, dozvíme se až 23. září v 17:30 přímo v sedlecké katedrále.

Den architektury: Santini v Sedlci (katedrála – konvent – kostnice), komentovaná procházka s Alešem Pospíšilem
Místo: Sedlec
30. září ve 13:00

Den architektury je svátkem pro všechny milovníky tak trochu utajených míst v povětšinou známých kulisách měst. Renomovaní odborníci procházejí místa, do kterých se běžně podívat nemůžete, vyprávějí polozapomenuté příběhy často dosti omšelých architektonických skvostů. Zdá se vám, že sedleckou katedrálu a kostnici přece dokonale znáte a že Sedlec vybočuje z konceptu Dne architektury? Nikolivěk! S kutnohorským památkářem, výjimečným vypravěčem a zábavným společníkem Alešem Pospíšilem totiž projdete takřka celý původní areál sedleckého kláštera. Dozvíte se, kudy vedly hranice pozemků, kde stávaly hradby, jak velký byl sedlecký hřbitov a mnoho dalšího.

Jan Blažej Santini objektivem Vladimíra Uhra
Místo: GASK
Vernisáž: 30. 9. 2023
Termín výstavy: 1. 10. 2023 – 28. 1. 2024
Kurátorka: Mgr. Vanda Skálová

Bez fotografií Vladimíra Uhra (1925–2016) by se neobešla snad žádná publikace o barokní architektuře v Čechách. Jako citlivého fotografa i vnímavého a jedinečného tlumočníka oživlých linií a tvarů si ho vybral i přední historik barokní architektury Mojmír Horyna, když připravoval svou obsáhlou monografii o díle barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Komorní přehlídka představí výběr z tohoto souboru zaměřený na architektonický detail – snímky plné překvapivých kontrastů, hry světla a stínů i dynamických křivek.


Říjen


Prohlídka katedrály a bývalého kláštera s Karlem Vopařilem Nebýt Sedlce, není Santini?
Místo: sedlecká katedrála
13. října v 17:00

Stal by se Santini slavným a vyhledávaným architektem, kdyby byl býval nedostal šanci v Sedlci? To je otázka, na kterou už se odpověď nedovíme, ale alespoň společně s kutnohorským patriotem a milovníkem historie Karlem Vopařilem, projdeme katedrálu a bývalý klášter v Sedlci. Vydáme se tedy po stopách jedné z prvních Santiniho realizací. Kromě známých historických faktů, přidá tento oblíbený kutnohorský průvodce i mnoho perliček, které jsou spojené ať už se životem Santiniho, nebo přímo s klášterem v Sedlci.

Dětský workshop Neboj se geometrie s lektorkou Janou Štolbovou
Místo: Knihovna Kutná Hora

Není nic lepšího, než absolvovat workshop o geometrii s Janou! Tato kutnohorská grafička, výtvarnice a lektorka je zábavná, inspirující a hlavně! geometrie se bojí, což jsou dokonalé předpoklady pro to, aby byl dětský workshop úspěšný. Cílem hravých dílniček je dokázat nejenom dětem, že geometrie nemusí být strašák, a že když pochopí základní geometrické principy, mohou doslova kouzlit. A když se to nepovede, tak není třeba věšet hlavu, Jana totiž všem dětem rozhodně vykouzlí úsměv na tváři a zábavné odpoledne.


Listopad


Mše za Santiniho
Místo: sedlecká kostnice
3. listopadu v 18:00

Na tradiční mši v dolní kapli kostela Všech svatých za všechny zemřelé letos obzvláště vzpomeneme na Jana Blažeje Santiniho Aichla, který se do historie nejen sedlecké katedrály, ale i kostnice, zapsal nesmazatelným písmem. Sluší se na tohoto fenomenálního architekta zavzpomínat i na slavnostní bohoslužbě, kterou bude celebrovat farář sedlecké farnosti P. Pavel Tobek.

Komorní barokní koncert (viola – Eva Mokrá, harfa – Katarína Ševčíková)
Místo: sedlecká kostnice
4. listopadu v 18:00

Jediný letošní koncert v kostele Všech svatých s kostnicí se uskuteční přímo v dolní kapli a i tento koncert bude ve znamení baroka, tedy z období, ve kterém Santini žil a jehož postupy ve své tvorbě uplatňoval. Na andělský nástroj harfu zahraje Katarína Ševčíková, na violu Eva Mokrá.

Prohlídka kostnice Santiniho stopy v sedlecké kostnici
Místo: sedlecká kostnice
5. listopadu v 18:00

Máte v kostnici Santiniho? A můžeme ho vidět? Musíte! Protože to byl pravděpodobně Santini, který je autorem první koncepce kosterní výzdoby dolní kaple, a to v duchu barokní zbožnosti a tehdy módního baroka. Společně s naším průvodcem projdete historii kostnice se zvláštním důrazem na to, co pochází z dílny Jana Blažeje a proč se tak domníváme. Ne vždy to je totiž v naší kostnici jisté, je totiž zahalena rouškou tajemství, a tak to má v kostnici i u Santiniho být.

Fotografický workshop s Ondřejem Soukupem
Místa: GASK a sedlecká katedrála
4. listopadu od 12.00

Fotografický workshop Ondřeje Soukupa v rámci projektu Santini Immortalis se zaměřením na problematiku moderní fotografie architektury soudobé i historické a s inspirací nejen ve starých dílech fotografů Vladimíra Uhra a Josefa Sudka, ale i v moderním pojetí současných umělců.
Workshop bude rozdělen do 3 částí (teoretické, praktické, postprodukční). Díky tomuto rozdělení bude každý účastník schopen nejprve teoreticky porozumět fotografii architektury, jejím úskalím a omezením, ale také nárokům na techniku a technické vědomosti fotografa – od plánování fotografie, přes její realizaci, až po závěrečné vyvolání a prezentaci.
Ve druhé části bude účastníky čekat praktické využití nabytých vědomostí přímo v jezuitské koleji (GASK) a v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci – obojí se zaměřením na barokní prvky a jedinečnost obou památek. Cílem praktické části je pořízení několika fotografií, díky kterým se bude moci uskutečnit i třetí část workshopu, a to postprodukční.
Postprodukce (digitální vyvolávání, chcete-li) je nedílnou součástí fotografie už od jejích začátků a jinak tomu není ani v případě digitální fotografie. V této části se účastníci naučí ovládnutí základů i dalších pokročilých technik úpravy a manipulace obrazu k dosažení těch nejlepších možných výsledků. Na praktických ukázkách se také budou moci seznámit s příklady nesprávného užití postprodukčních technik.
Fotografie z workshopu budou vystaveny na společné výstavě.


Prosinec


Závěrečný koncert Pardubické filharmonie na počest života a díla Jana Blažeje Santiniho
Místo: bývalý sedlecký klášter
7. prosince od 18:00

Celoroční připomínka života a díla Jana Blažeje Santiniho Aichla skončí v den architektovy smrti. Závěrečný koncert Pardubické filharmonie bude alespoň symbolickým poděkováním tomuto géniovi. Koncert proběhne v prostorách, ve kterých architekt sám před více než 300 lety působil a kterým opětovně vdechl život.

Vernisáž výstavy vybraných fotografií z workshopu Ondřeje Soukupa
Místo: sedlecká katedrála
Vernisáž: 8. prosince v 16:00
Trvání výstavy: 9. prosince 2023 – 14. ledna 2024

V již proběhnuvším workshopu studenti pod vedením zkušeného kutnohorského fotografa Ondřeje Soukupa vytvořili soubor fotografií z interiéru jezuitské koleje i katedrály Nanebevzetí Panny Marie. O měsíc později nastane čas se fotografiemi pochlubit, a to přímo v místech, kde obrázky vznikaly a kde sám velký Santini působil.


Dále připravujeme:


Přednáška Petra Macka nejen o Santinim
Místo: Dačického dům
* Termín bude upřesněn

Série přednášek doplní historik architektury, realizátor velkého množství stavebně-historických průzkumů, autor řady odborných publikací, vysokoškolský pedagog a znalec Santiniho díla Petr Macek. Nebude však řeč jen o Santinim, ale i o kutnohorském staviteli Janu Jakubovi Voglerovi, který stavby podle projektů Jana Blažeje realizoval. Vedl stavbu cisterciáckého kláštera v Sedlci a později se stal doslova dvorním stavitelem Santiniho. V Kutné Hoře stavěl podle Kiliána Ignáce Dientzenhofera Klášter voršilek a podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky zase kostel sv. Jana Nepomuckého. Na přednášku bude v letních měsících navazovat i prohlídka Kutné Hory, kdy se zájemci společně s Petrem Mackem vydají po stavbách Jana Voglera.

Přednáška Ladislava Moučky o posvátné Santiniho geometrii
Místo: Dačického dům
* Termín bude upřesněn

Na přednášku se možná podaří nalákat i Ladislava Moučku, který je autorem a vydavatelem knihy o posvátné geometrii Jana Blažeje. Unikátní kniha obsahuje 564 kótovanách výkresů a 40 fotografií, čtenářům v ní autor předkládá nový pohled na vývoj sakrální architektury v naší zemi. Jde o objev jednotné kompoziční sítě, používané při půdorysném zakládání staveb. Nezměněný proporční modul totiž nalézáme od nejstarších raně středověkých staveb, přes geometrický gotický klíč uplatněný při návrhu Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, až po barokní gotiku Jana Blažeje Santiniho. Ladislav Moučka v jedné prezentaci knihy dodává: „Co je na tvorbě Jana Blažeje Santiniho geniální, není ale ve skutečnosti vlastně vůbec vidět. Soubor vybraných staveb tvoří díky užití téže kompoziční sítě a jednotkové míry jedinečný a nedělitelný celek, proporčně a rozměrově sladěný se Svatovítským chrámem. Z rozměrů jedné stavby lze geometrickou cestou odvodit míry a proporce stavby následující. A právě o tom kniha pojednává.“

Santiniovské dialogy
Místo: GASK
* Termíny budou upřesněny

V podzimních měsících letošního roku si v GASK v rámci programu Tvář baroka připomeneme tří set leté výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho, jednoho z největších zjevů barokní architektury v českých zemích. Učiníme tak prostřednictvím rozprav a dialogů, které povedeme s několika předními odborníky na dané téma a jejichž náplní nebude jen samotný Santini a jeho dílo, ale též kulturně-historické souvislosti, důležité pro porozumění ovzduší 17. a 18. století v Evropě.


Celý program stále ještě ladíme a bude zde v průběhu roku aktualizován. Víte, jak to je, lidé míní a život mění, proto nám prosím odpusťte případné změny v programu.