Moravskoslezský,  ZOO

Za hulmany můžete vyrazit do Zoo Ostrava

V žádné zoologické zahradě na světě neuvidíte tolik hulmanů posvátných jako v Zoo Ostrava! Aktuálně čítá skupina 37 jedinců, což je historicky nejvyšší počet. Nebude to však na dlouho, během roku Ostravu opustí 16 hulmanů – první šestičlenná skupina odjede už za několik týdnů. I tak ale zůstane ostravská skupina nejpočetnější.

Hulmani posvátní. Foto: Monika Vlčková

„Světový primát v počtu hulmanů posvátných drží Zoologická zahrada a botanický park Ostrava již několik let. Dosáhla jej, když počet těchto šedě zbarvených středně velkých primátů překročil dvacítku,“ potvrdila Šárka Novákovámluvčí Zoo Ostrava. „V průběhu následujících let se velikost skupiny téměř zdvojnásobila na aktuálních, historicky rekordních 37 jedinců. V rámci zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) i jinde ve světě tak lidé neuvidí početnější skupinu.“

Hulmani posvátní obývají v ostravské zoo od roku 2010 moderní chovatelsko-expoziční komplex Čitván, kde mají k dispozici téměř hektarový kus lesa. Prostorný přírodní výběh sdílejí s párem medvědů ušatých. Základ chovné skupiny tvoří jeden samec a deset dospělých samic. Zbytek, tj. 26 jedinců, jsou mláďata – 13 samců a 12 samic, u nejmladšího člena skupiny, který přišel na svět 13. března 2022, zatím chovatelé neznají pohlaví.

„Přestože žijí hulmani v prostorném zařízení, jeho kapacita byla naplněna, a proto budou někteří jedinci převezeni do jiných zoologických zahrad. Po dohodě s koordinátorem Evropského ex situ programu pro hulmany posvátné to bude celkem 16 zvířat do dvou polských zoo. Dvě dospělé samice, každá se svými dvěma potomky, najdou svůj nový domov v Zoo Katowice, deset mladých samců pak v Zoo Lodž. Vícečetné skupiny sociálně žijících zvířat jsou pro převoz a zabydlování se v novém prostředí vhodnější. Zvířata se cítí bezpečněji a snáze se adaptují na změny. Do Katowic by měla skupina odjet v průběhu dubna, o něco později pak samčí skupina. I po odchodu 16 jedinců zůstane ostravská skupina stále největší chovnou skupinou na světě,“ dodala mluvčí. 

Zoo Ostrava chová hulmany posvátné od roku 1980 a za tuto dobu se podařilo odchovat přes 70 mláďat. Více než polovina byla odchována právě v Čitvánu, všechna přirozeně svými matkami.

 

Hulman posvátný (Semnopithecus entellus) má velmi rozmanitý areál rozšíření – tropický a subtropický les, suché trnité křoviny, včetně lidských sídel. Žije v nadmořské výšce od 0 do 400 m. Zvířata ze severních oblastí bývají větší a mají delší srst. Sdružují se do společných skupin vedených samcem, ve kterých však nevládne přísná hierarchie. Skupiny čítají obvykle 5–13, někdy až 130 zvířat. V hinduistických zemích je hulman ztělesněním Hanumana, boha s opičí tváří, a lidé mu prokazují úctu. V rámci Evropy je populace hulmanů posvátných registrována v Evropské plemenné knize. Převezme-li nový samec vedení tlupy, zabije na matce závislá mláďata patřící jeho předchůdci; samice pak přijdou brzy do říje a páří se s ním. Tím získá samec výhodu vlastního rychlého rozmnožování. Tento jev známý jako „samčí infanticida“ byl důkladně studován právě u hulmanů posvátných.